Služby

Jedná se o prověření zrakových funkcí, které provádíme pomocí přenosného přístroje přímo na pracovišti. Pomocí tohoto měření je možné provést orientační vyšetření řady očních funkcí. Preventivní měření identifikuje dobré zrakové funkce nebo může uzpozornit na podezření na určitou oční vadu a doporučit návštěvu oftalmologa nebo optometristy.

Pomocí testu zjistíme odchylky při vidění na blízko i na dálku. Prověříme osoby, které brýle nenosí, i ty, které je používají.

Screening

OPTIA, a.s. provedla preventivní měření zraku zaměstnanců v řadě společností. V některých probíhá preventivní měření opakovaně každý rok. Díky těmto pravidelným očním prohlídkám dochází ke zvyšování počtu správně korigovaných.

Jako příklad uvádíme společnost APAG Elektronik Pardubice:

  • V roce 2008 proběhlo preventivní měření poprvé, špatně bylo korigováno 46% zaměstnanců
  • V roce 2009 bylo špatně korigováno 30% zaměstnanců
  • V roce 2010 bylo špatně korigováno již jen 11% zamětnanců

Pravidelná preventivní měření vedou ke zlepšení stavu zraku zaměstnanců a také zlepšení pracovní pohody a výkonnosti.

Screening2