Preventivní měření

Jedná se o prověření zrakových funkcí, které provádíme pomocí přenosného přístroje přímo na pracovišti. Pomocí tohoto měření je možné provést orientační vyšetření řady očních funkcí. Preventivní měření identifikuje dobré zrakové funkce nebo může uzpozornit na podezření na určitou oční vadu a doporučit návštěvu oftalmologa nebo optometristy.

Pomocí testu zjistíme odchylky při vidění na blízko i na dálku. Prověříme osoby, které brýle nenosí, i ty, které je používají.

 

Screening Screening2

 

Společnost OPTIA provedla preventivní měření zraku zaměstnanců v řadě společností. V některých probíhá preventivní měření opakovaně každý rok. Díky těmto pravidelným očním prohlídkám dochází ke zvyšování počtu správně korigovaných. Pravidelná preventivní měření vedou ke zlepšení stavu zraku zaměstnanců a také zlepšení pracovní pohody a výkonnosti.