Přednášky a školení

Při péči o zrak je velmi důležité předcházet možným rizikům. Proto nabízíme zaměstnavatelům pořádání osvětových akcí a také školení v rámci bezpečnosti.

Školení se týkají převážně:

  • zásad péče o zrak
  • možných každodenních rizik
  • ochrany zraku při práci
  • ochranných prostředků

Náplň přednášek je konzultována a upravována dle požadavků zaměstnavatele.

Součástí přednášek také bývá diskuze, která je u zaměstnanců velmi oblíbená.